De springplank

Gemeenteschool Glabbeek

0

Onderwijsvisie vanuit het pedagogisch project: "Geef iemand een pluimpje, en hij krijgt vleugels ..."


We vinden het van bijzonder belang dat kinderen plezier hebben in leren. Dat proberen we te bereiken door een positief leerklimaat te scheppen en het onderwijs zoveel mogelijk te laten aansluiten aan de belevingswereld en de eigen ontwikkeling van het kind. Hoe we dit trachten te realiseren kan je nalezen in onderstaande documenten.

  • Schoolnieuws

    09.01.2016

    Wil je op de hoogte blijven van wat er op school gebeurt? Op zoek naar foto's van de laatste activiteiten? Je vindt het allemaal bij het schoolnieuws!

  •